Česká literatura po roce 1945

04. 05. 2009 | † 01. 08. 2009 | kód autora: dRk

Ani se mě neptejte, jak strašně miluji druhou polovinu dvacátého století... Z hodně velké části vůbec, neboť těch autorů najednou bylo jak nasráno. Kam zmizel středověk, ve kterém vyniklo jen pár autorů, respektive lidí, kteří náhodou uměli psát? A co budou dělat příští generace, až se do učebnic literatury vmísí i autoři jednadvacátého století?

No nic, tady máte další "povedené" výpisky z hodin literatury :-)

 

 


Česká literatura po roce 1945Za války zemřeli

: Jiří Orthen, Vladislav Vančura, Karel Poláček, Josef ČapekV období 1945 - 1948

- kultura a literatura ovlivněna politickými událostmi, směřování k novému režimu


- se skončením války se mohla vydat předtím zakázaná díla


- jistá snaha navázat na demokratické tradice a spojit je s novými myšlenkami


- orientace na východJULIUS FUČÍK

- REPORTÁŽ PSANÁ NA OPRÁTCE


- charakteristické rysy publiistického útvaru


- emotivní


- popis charakterů z doby odboje i pobytu ve vězení až do své popravy


- sám sebe charakterizuje jako osobu, která nikomu nikdy neublížila


- patetické hrdinství


- silná ideologická příchuťJOSEF ČAPEK

- BÁSNĚ Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA


- sestaveno V. Holanem


- bez optimistického patosu


- glosy, dialogy


- velmi subjektivní poezieWOLKEROVSKO-NEZVALOVSKÁ GENERACE

- po druhé světové válce ubylo mladých autorů


- velká nevýhoda oproti zavedeným autorům


- mnoho starých autorů se nechalo strhnout ideologií (např. Nezval)


- převaha poezie


- 1946 první poválečný SJEZD SYNDIKÁTU ČESKÝCH SPISOVATELŮ


- předsedal FRANTIŠEK HALAS - hlavní otázkou bylo, kam směřovat orientaci literatury


- zastánci angažované literatury vs. zastánci čisté literatury


- názorový i umělecký pluralismus


- shoda ve sblížení se s východními kulturami


- absence křesťanskýh autorů


- většina přeživších označena za kolaboranty


- později dorazily zprávy o Stalinových čistkách - částečné vystřízlivění


1947-1948 silné rozdělení autorů v názorech


1949 SJEZD SOCIALISTICKÝCH AUTORŮPoezie

- především lyrická, volný veršSTANISLAV KOSTKA NEUMANN

-BEZEDNÝ ROK (1938)


-ZAMOŘENÁ LÉTAFRÁŇA ŠRÁMEK

-RÁNY, RŮŽEVÍTĚZSLAV NEZVAL

-HISTORICKÝ OBRAZFRANTIŠEK HRUBÍN

-triptych CHLEB S OCELÍ (STALINGRAD, CHLÉB S OCELÍ, PRAŽSKÝ MÁJ)


-JOBOVA NOC


-ŘEKA NEZAPOMNĚNÍ (1946)


-NESMÍRNĚ KRÁSNÝ ŽIVOT (1947)


-HIROŠIMA (básnická skladba) 1948FRANTIŠEK HALAS

-BARIKÁDAJAROSLAV SEIFERT

-PŘILBA HLÍNYVILÉM ZÁVADA

-POVSTÁNÍ Z MRTVÝCHVLADIMÍR HOLAN

- lyrik


-DÍK SOVĚTSKÉMU SVAZU


-PANYCHIDA


-RUDOARMĚJCI - epická poezie, cyklus příběhů o obyčejných ruských vojácích


-NOCI S HAMLETEM - epikaJAN ZAHRADNÍČEK

- křesťanská poezie


- psal i za okupace - poezie reagovala na dobu - žalmy a litanie


- báseň STARÁ ZEMĚ - za okupace, vyšla roku 1946 ve stejnojmenné sbírce


- chudý člověk se nemění v hrdinu


- válka je boží trest za hříchy lidí


- budoucnost je v mravní obrodě


- stál stranou poválečné euforie a nevkládal své naděje do Sovětského svazu


- básnická skladba (1947): LA SALETTA


- místo ve fran...

.... Alpách, kde se dvěma dětem zjevila Panna Marie


- v padesátých letech patřil do skupiny katol. básníků, kteří byli obviněni z vlastizrady - vězení


- v šedesátých letech byl propuštěn - nemocen - zemřelSKUPINA 42

- básníci pokračují v tvorbě do konce roku 1948, básníci i jiní umělci, malíři, teoretici umění...


- inspirace městskou civilizací, velkoměstská periferie


- část skupiny - existencialismus i moderní anglo-americká kultura


- prozaizace textu


- sklon k příběhovosti


- nápadná útržkovitost


- patřil sem:


JIŘÍ KOLÁŘ

- poezie, výtvarné umění


- proslul svými kolážemi


- propojení slovesného umění a s výtvarným


(1941) KŘESTNÍ LIST- prvotina


(1942) sbírka KANTÁT


(1942) sbírka ÓDY A VARIACE


- experimentace s tématy i jazykem


(1948) sb. DNY V ROCE


- ROKY V DNECH


- Jan Grossman zkritizoval tuto sbírku


- nesměl publikovat


JOSEF KAINAR

- hovorový jazyk, ironie - sarkasmus, vulgární výrazy


- motivy krutého, nelítostného světa


- pocity odcizení, absurdity


- v padesátých letech se připojil k optimisticky laděné poezii - spravedlivý společenský řád


(1946) sb. NOVÉ MÝTY - patří mezi jeho nejlepší


- existenciálně laděná poezie


- báseň STŘÍHALI DOHOLA MALÉHO CHLAPEČKA (píseň)


- sb. OSUDY- námětem postavy historické, literární, bibliké a jejich osudy


- jedna báseň vysvětluje původ jeho jména - interpretace


- Kain v jeho jméně- hodnocení osobnosti by nemělo být jednoznačné


IVAN BLATNÝ

(1948) sb. TENTO DEN


(1947) sb. HLEDÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU


- v exilu, v léčebněskupina mladých básníků OHNICE

-podle Ortenovy sbírky


-v čele KAREL BEDNÁŘ - básník, překladatel


-existencialismus, úzkost, hledání


-další autoři: JOSEF HIRŠAL, BOHUMILA GROGEROVÁ


-z gramatických nebo semantických základůskupina kolem Rudého práva

IVAN SKÁLAskupina kolem Mladé fronty

DINAMOARCHISMUS  - program


FRANTIŠEK LISTOPAD  - v roce 1948 odešel do exiluskupina RA

-surrealismus


- vznik za války


LUDVÍK KUNDERAzačínají tvořit nové básnické individuality
OLDŘICH MIKULÁŠEK

-moravský původ


-byl inspirovaný Halasem (jeho vzor)


-sb. PULZY (1947)Próza

JAN ČEP

- křesťanská orientace


- povídkový soubor POLNÍ TRÁVA


- mezní lidské situace, orientace ke smrti


- smrt otvírá prostor věčnostiJAN DRDA

- povídkový soubor NĚMÁ BARIKÁDA


- 11 nebo 13 povídek


- hrdinství a statečnost českých lidí, co odporovali moci a zaplatili za to životem


- řada z nich - patos


- povídky přijímány pozitivně


- povídky: NĚMÁ BARIKÁDA, PANCÉŘOVÁ PĚST, HLÍDAČ DYNAMITU, VYŠŠÍ PRINCIP


- soubor KRÁSNÁAutoři židovského původu - jejich život za války


JIŘÍ WEIL

- 1942 nenastoupil do transportu, skrýval se


- autobiografický román ŽIVOT S HVĚZDOU


- kafkovská odcizenost a přílišná subjektivitaEGON HOSTOVSKÝ

- LISTY Z VYHNANSTVÍ - existeniálně laděné dílo, vyšlo nejdříve v zahraničí


- CIZINEC HLEDÁ BYT - lékař v Americe cizincem....JIŘÍ MAREK

- MUŽI JDOU VE TMĚ - lidé, co se snažili bojovat proti fašismuJIŘÍ MUCHA

-  syn Alfonse


- důstojník čs. armády na západě


- za války psal


- po válce povídkový soubor PROBLÉMY NADPORUČÍKA KNAPA


- psychologický román  SPÁLENÁ SETBAŽánry historické prózy:

IVAN OLBRACHT

- román DOBYVATEL - téma zničení kultury mex. indiánů šp. dobyvateliMILOŠ VÁCLAV KRATOCHVÍL

- román  KRÁL OBLÉKÁ HALENUFRANTIŠEK KUBKA

- PALEČKŮV ÚSMĚV


- PALEČKŮV PLÁČDrama

V+W

- obnovili divadlo - sídlo u Nováků (divadlo ABC)


- hra PŘIŠEL NA VEČEŘI - veselohra


- inscenovali muzikál DIVOTVORNÝ HRNEC


- Voskovec v roce 1948 emigroval, divadlo skončilodivadlo SATIRY

- hráli bratři Lipští, V. Brodský, Kopecký


- psali i drmatici Kainar, V. Blažek (Starci na chmelu)- původních českých her je velice málo z této doby


- hrál se světový repertoár a staré české hrynovinka:

JAN DRDA

: HRÁTKY S ČERTEM


-  1945 premiéra v ND, věnoval ji Průchovi


- promítá se tam doba okupace, Heidrichiády i doba těsně po válce


- lidové a pohádkové postavy


- hříšníci jsou léčení pracíFERDINAND PEROUTKA

- novinář, dramatik, před válkou demokrat


- drama OBLAK A VALČÍK - předcházející období, fašismus v...


.... demokratický humanismus, premiéra 1947


- emigroval - napsal román se stejným názvem

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky literatura

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.